ชุดบล็อก | ลูกบล็อก 1/2 นิ้ว

ชุดบล็อก | ลูกบล็อก (Socket wrench) เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัตเข้าหรือคลายออก สำหรับถอดหัวน๊อตที่เกรียวรูดหรือ โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน