เครื่องสแกนพื้น | สแกนผนัง

เครื่องสแกนพื้น และสแกนผนัง เพื่อตรวจหาเหล็ก ตรวจหาท่อประปา ตรวจหาวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน รวมถืงงาน DIY ทั่วไป ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเจาะ หรือตัดผิดพลาด