เครื่องเร้าเตอร์ | ทริมเมอร์

เร้าเตอร์กับทริมเมอร์เป็นเครื่องสำหรับงานขึ้นรูปต่างๆ ใช้ร่วมกับดอกเราเตอร์ แกน1/2" เหมาะสำหรับงานตีบัว ตีคิ้ว ลบมุมต่างๆ เซาะร่อง ทำเดือย บังใบ เป็นรุ่นประหยัด สำหรับงาน DIY ไม่เหมาะสำหรับงานหนัก