ข้อต่อดูดฝุ่น กาดดูดฝุุ่น

กาดดูดฝุ่น ข้อต่อดูดฝุ่น (Dust Extractor) เป็นอุปกรณ์เสริมใช้งานร่วมกับ เครื่องเจียร เครื่องตัดปูน สว่านเจาะคอนกรีต เครื่องสกัด ต่อพ่วงเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น ทำให้การทำงานไร้ฝุ่นละออง