ดอกสว่านเจาะคอนกรีต | ดอกเจาะปูน

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต | ดอกสว่านเจาะปูน | ดอกโรตารี่ | ศูนย์รวมดอกเจาะคอนกรีตนานาชนิดมีขนาดให้เลือกใช้มากที่สุดในประเทศไทย มีทุกรูปแบบก้านจับ เช่น ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม ก้านกลม ก้าน SDS Plus, SDS max