ดอกสกัดคอนกรีต (ก้านจับหกเหลี่ยม)

ดอกสกัดคอนกรีต | ดอกแย็ก | ชนิดก้านจับดอกแบบ 6 เหลี่ยม ก้านจับแบบนี้จะใช้กับเครื่องสกัดคอนกรีตทั่วไปตั้งแต่ขนาด 5 กก. - 30 กก.จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกให้เลือก 17 มม. 21 มม. 28 มม. 30 มม. ให้เลือก