หม้อเพิ่มไฟ | เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

หม้อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า | เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า | stabilizer | เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อันเนื่องจากไฟฟ้าแรงดันตก หรือ แรงดันเกิน