เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Home Used)

EUROPA เป้นศูนย์รวม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปั๊มอัดฉีด (high pressure washer) หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น zinsano,sumo,rowel,tosaki,hyundai,ford,bosch,polo,lavor,ford เป็นต้น โทร 02-476-3702