เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (งานหนัก)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Washer) สำหรับงานหนัก ที่ต้องฉีดต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องเลือกเครื่องฉีดน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โทร 02-476-3702