ปรับปรุงล่าสุด 01/10/2565

ฟันต๊าป

EUROPA เป็นศูนย์รวมฟันต๊าป (threading dies) ฟันต๊าปท่อประปา ฟันต๊าปท่อไฟฟ้า ฟันต๊าปเหล็กเส้น ไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็ก หรือท่อสแตนเลส ASADA ราคาถูกที่สุด โทร 02-476-3702