แม่แรงไฮลิฟท์แจ็ค | HI-LIFT JACK

แม่แรงไฮลิฟท์แจ็ค (HI-LIFT JACK) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แม่แรงดีดบ้าน เป็นอุปกรณ์ประเภทแม่แรงชนิดหนึ่งนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ในงานขับขี่รถยนต์ประเภทออฟโร๊ด และวงการอื่นๆ