เต่าลากเครื่องจักร | cargo trolley

EUROPA เป็นศูนย์รวม ล้อแม่แรงเคลื่อนย้ายของ | เต่าลากเครื่องจักรย้ายสิ่งของ (cargo trolley) ที่มีน้ำหนักมาก ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น ทนทาน มาตรฐานญ๊่ปุ่น และยุโรป