ชะแลงล้องัดเครื่องจักร

ชะแลงล้องัดเครื่องจักร | Roller Crow Bar | WRECKING BAR | ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านการคำนวนทางวิศวกรรม ใช้งานได้เป็นอย่างดี ให้การรับน้ำหนักได้เต็ม นำไปงัดยกเครื่องจักร หรือสินค้าที่น้ำหนักมาก