แส้ลมยิงสนิม | สกัดลมเคาะสนิม

JET CHISEL หรือ มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับงานที่ช่างนำไปใช้งานไม่ว่าจะเรียกว่า เครื่องเคาะแนวเชื่อมลม แส้ลมยิงสนิม สกัดลมเคาะสนิม ใช้เคาะฟลักซ์แนวเชื่อม เคาะสนิมท้องเรือ รถแทรกเตอร์