ปั๊มจุ่มบ่อบำบัดน้ำเสีย 380V.

มีทั้งใบพัดแบบ Non Clog Typ2 Vane ซึ่งเหมาะกับการดูดน้ำในบ่อบำบัดที่มีลักษณะเป็นน้ำผสมโคลน น้ำจากการก่อสร้าง กับใบพัดแบบ Cutter เหมาะกับบ่อบำบัดที่มีเศษผ้า เศษขยะต่างๆ ผสมอยู่ต้องการใบพัดในการตัด