ปรับปรุงล่าสุด 24/09/2565

แมกเนติก โอเวอร์โหลด

ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลด (Magnetic Contactor+Overload Relay) Hitachi สำหรับเปิด-ปิด สตาร์ท มอเตอร์ มีให้เลือกใช้กับมอเตอร์ 220V. และ 380V. เพื่อใช้ป้องกันการใช้งานเกินกำลังมอเตอร์