ปรับปรุงล่าสุด 24/09/2565

BOOSTER PUMP

บูสเตอร์ปั๊ม | BOOSTER PUMP | เป็นปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเพิ่มแรงดันในระบบท่อส่งน้ำด้วย ถังแรงดัน ทำให้การจ่ายน้ำในระบบมีแรงดันที่คงที่ เหมาะกับการใช้ในบ้าน สำนักงาน อาคารสูง โรงงานงาน