ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด

ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด | Multi-Stage Centrifugal Pump | มีใบพัดหลายชุดในเครื่องเดียวจึงสามารถสร้างแรงดันได้ค่อนข้างสูงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันน้ำสูงๆ สามารถนำไปใช้กับธุรกิจน้ำดื่มมาตรฐาน NSF 61