เครื่องเติม-ดูดอากาศ (Ring Blower)

Ring Blower คือ เครื่องอัดลมแรงดัน ให้ปริมาณลมมาก ใช้งาน ได้ทั้งด้านดูดและเป่า ใช้งานได้หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น เติมอากาศ บำบัดบ่อกุ้ง บ่อปลา งานระบบดูดฝุ่น งานเติมอากาศเข้าระบบ