ปั๊มจุ่มบ่อบำบัดน้ำเสีย 220V.

มีทั้งใบพัดแบบ Non Clog Typ2 Vane ซึ่งเหมาะกับการดูดน้ำในบ่อบำบัดที่มีลักษณะเป็นน้ำผสมโคลน น้ำจากการก่อสร้าง กับใบพัดแบบ Cutter ที่เหมาะกับบ่อบำบัดที่มีเศษผ้า เศษขยะต่างๆ ผสมอยู่ต้องการใบพัดในการตัด