ปั๊มหอยโข่งบ่อบำบัดน้ำเสีย

ปั๊มหอยโข่งบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Centrifugal Sewage Pump) เป็นปั๊มหอยโข่งที่ใช้ควบคุม หรือระบายน้ำเสีย ควบคุมระดับน้ำเสียในบ่อบำบัด ทำงานร่วมกับระบบลูกลอย มีทั้งชนิดมอเตอร์ในตัว และมอเตอร์แยก