นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า และคืนเงิน

  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ HERETOOLS ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก HERETOOLS เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน (ยกเว้นสินค้าสั่งพิเศษ หรือ สินค้าสั่งประกอบ)
  2. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง HERETOOLS เอง เช่น ทาง HERETOOLS ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง HERETOOLS ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย HERETOOLS เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  3. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก HERETOOLS ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
  4. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ sale@europa.co.th และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ HERETOOLS ได้รับคำร้องของท่าน HERETOOLS จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.heretools.com
  2. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน HERETOOLS ของลูกค้าเอง
  4. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  5. สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข